Splošni pogoji

Prihodi in odhodi

 • Prihod od 14. ure do 19. ure
 • Odhod do 10. ure

Odpovedni pogoji

Odpoved rezervacije 7 dni pred prihodom: če gost odpove rezervacijo manj kot 7 dni pred prihodom, je potrebno plačati celotni dogovorjeni znesek nočitev.

Rezervacijski pogoji

Znesek rezervacije: vplačilo 30% celotnega zneska nočitev predvidenega bivanja v roku 1 dneva od dane ponudbe.

Rezervacijski pogoji: Nastanitev se lahko najame ali rezervira, dokler je prosta in za njo ni bila sprejeta rezervacija. Rezervacija je zagotovljena po prejetem plačilu zneska rezervacije v roku.

Odpoved rezervacije: gost ima pravico do povrnitve vplačane rezervacije s pisno odpovedjo bivanja:

 • do 60 dni pred prihodom: 100% rezervacija
 • po 60 dneh pred prihodom se denarja za rezervacijo ne vrača

Cene

Cena / noč: v ceniku
Internet In TV sta vključena v ceno.
Varščina kreditna kartica.
Vse osebe, ki bivajo v apartmaju, morajo pri prihodu (ali prej), pokazati osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
Turistična taksa ni vračunana v ceni najema:

 • odrasli: 1,60 eur/noč ,
 • otroci (7-18 let): 0,80 eur/noč

V ceni najema je vključena uporaba apartmaja, dveh parkirnih mest, posteljnine, brisače, kuhinjske brisalke in stroški uporabe apartmaja.

Stroški čiščenja niso vključeni v ceni: 15 EUR/osebo. Vključujejo: pranje posteljnine, brisač, kuhinjskih brisalk in končno standardno čiščenje.

Plačilni pogoji: dokončno plačilo 7 dni pred prihodom. V primeru plačila z boni, velja kot plačilo izpolnjen in poslan obrazec bonov.

Način plačila:

 • nakazilo na TRR po ponudbi ali booking.com,
 • turistična taksa, čiščenje na TRR po ponudbi.

Doplačila

 • doplačilo za transfer letališče – Ljubljana in obratno po ceniku ponudnika
 • doplačilo za prihod 19.00 – 24.00: 20 EUR
 • doplačilo za prihod 24.00 – 07.00: 40 EUR
 • doplačilo za dodatno čiščenje kuhinje (umazane posode, kozarci, krožniki, pribor,…) je 20 €

Popusti

 • 14 – 20 dni 10 % popusta
 • 21 – 30 dni 15 % popusta

Hišni ljubljenčki

Domači ljubljenčki v apartmajih niso dovoljeni.

Parkirišče

Parkiranje na naših parkiriščih je na odgovornost lastnika vozila, podjetje ne odgovarja za morebitno škodo. Parkiranje je za goste apartmajev brezplačno.

Kajenje in čistoča

V zaprtih prostorih Mountains hug ni dovoljeno kaditi. V primeru kajenja vam bomo zaračunali strošek globinskega čiščenja v višini 200 EUR. Še posebej si prizadevamo, da so našim gostom na voljo čiste sobe. V primeru večjih madežev ali poškodb naše lastnine, soglašate s plačilom čiščenja v višini najmanj 50 EUR – glede na povzročeno škodo.

Nekateri primeri najema se lahko pisno dogovorijo in veljajo drugačni pogoji bivanja, kot so navedeni v teh splošnih obvestilih in pogojih bivanja.

Gost je dolžan prijaviti reklamacijo gostitelju v istem dnevu, ko ugotovi nepravilnost ter pisno najkasneje v roku 4 dni po končanem bivanju. V nasprotnem primeru reklamacije nismo dolžni upoštevati.

Gost je dolžan ravnati v skladu s pravili in hišnim redom, ki so navedeni v knjigi za goste. Morebitno povzročeno škodo obračunamo v skladu s cenikom.

Vse storitve se plačajo v EUR in že vključujejo DDV.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu: info@mountainshug.com

Želimo vam prijetno bivanje!